Om een optimale acquisitie te realiseren wordt de aanpak in stappen verdeeld:

Stap 1: Tijdens het eerste gesprek bespreken we kort:

  • uw organisatie
  • uw producten en/of diensten
  • uw huidige acquisitie activiteiten
  • uw acquisitie doelstellingen
Stap 2: U ontvangt een offerte.
Stap 3: Grondige bestudering van uw bedrijf, uw producten en/of diensten.

  • samen bespreken we een plan van aanpak
  • we bepalen welke bedrijfstak(ken) en welke bedrijven moeten
    worden benaderd voor welke producten en/of diensten
  • we bepalen de inhoud van de boodschap
Stap 4: Bedrijven worden benaderd.
Stap 5: Rapportage van de response.